Wij overlopen met u de belangrijkste verzekeringen die u als particulier kan afsluiten, naargelang de levensfase waarin u zich bevindt.

Het verzekeren van uw mogelijke aansprakelijkheden, of die van uw kinderen. Het verzekeren van uw bezittingen. Een reisbijstand indien u jaarlijks naar het buitenland trekt met vakantie. Of belangrijkst van al: het verzekeren van uw leven en dat van uw gezinsleden.

Hebt u immers reeds stilgestaan bij de gevolgen indien uzelf of uw partner door een ziekte of ongeval plots geen inkomen meer zou genereren? Of welk budget u bovenop uw wettelijk pensioen zal nodig hebben, om uw huidige levensstijl te behouden?

Aan de hand van uw gezinssituatie en de verzekeringen die u belangrijk vindt, vragen wij offertes op bij onze partnermaatschappijen, en maken we de beste voorstellen aan u over.

Doe de test en daag ons vandaag nog uit.