Deplancke – Deschuytere bvba

Avelgemstraat 68c,
8550 Zwevegem

Telefoon: 056 75 55 36

Email: info@deplancke.be

FSMA: 13598
ONR: 0430.782.839

Wij bieden u oplossingen op maat:

  • uw investeringen te verzekeren: auto, uitrusting, gebouw, …
  • uw naasten veilig stellen in geval van tegenslag (ziekte, ongeval, …)
  • uw pensioen slim voor te bereiden

Ons kantoor is ingeschreven als verzekeringsmakelaar in het register van de verzekeringstussenpersonen onder nummer13598, bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen

De Meeûssquare 35,
1000 Brussel

Tel: 02/547.58.71
Fax: 02/547.59.75

Email: info@ombudsman.as
www.ombudsman.as

U hebt een prangende vraag, aan-, op- of bemerking? Contacteer ons gerust, ook als u momenteel geen concrete vragen hebt. Wij ontmoeten u graag voor een informeel, vrijblijvend onderhoud.

Contacteer ons