In juni 2020 werkte ik een video uit m.b.t. het verzekeren van uw elektrische step.  Dit op drie luiken: aansprakelijkheidsverzekering, verzekeren van de e-step zelf, alsook het verzekeren van uzelf als bestuurder van de e-step.  Een wetswijziging van februari 2021 zorgt ervoor dat de video op vlak van de aansprakelijkheidsverzekering niet langer accuraat is.  Hieronder licht ik de wetswijziging toe, met de concrete gevolgen op vlak van aansprakelijkheidsverzekering.

Situatie tot februari 2021

In onderstaande video van juni 2020 heb ik het over het verzekeren van uw elektrische step.  De video is nog steeds accuraat voor wat betreft het verzekeren van de e-step zelf, alsook voor het verzekeren van uzelf als bestuurder van de e-step.  Op vlak van aansprakelijkheidsverzekering is er echter een belangrijke wijziging.  Ten tijde van de opnames van deze video, stelde de WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) wetgeving namelijk dat elektrische fietsen en andere voortbewegingstoestellen (waaronder dus ook de elektrische step), vrijgesteld werden van de verzekeringsplicht.  Hiervoor diende dus geen aparte verzekering te worden afgesloten. De aansprakelijkheid bij eventuele ongevallen met schade aan derden, was gedekt via uw familiale verzekering.

 

 

Situatie vanaf februari 2021

Door de wet van 2 februari 2021, werd dit artikel van de WAM-wetgeving aangepast.  Deze wetswijziging bepaalt dat elektrische fietsen en voortbewegingstoestellen (zoals de elektrische step) die sneller dan 25 km/u rijden, wel een verplichte verzekering aansprakelijkheid motorrijtuigen moeten afsluiten.  Dit betreft in de praktijk dan een verzekering BA Bromfiets, en geldt voor dergelijke voortbewegingstoestellen die een snelheid halen tussen de 25 km/u en maximum 45 km/u.

Voor dergelijke toestellen dient u op vandaag dus steeds een verzekeringsbewijs te kunnen voorleggen.  De verzekeringskaart (in de volksmond de ‘groene kaart’ genoemd) dient u dus ten allen tijde bij u te hebben als u met dergelijk voortbewegingstoestel op de openbare weg komt.  Ter volledigheid: sinds juli 2020 is die zogenaamde ‘groene kaart’ niet langer groen, maar wit.  En u mag  deze sindsdien ook digitaal bewaren, dit hoeft niet meer op papier, zoals ik in deze video uitleg.

Autonome snelheid

Om geen misverstanden te hebben: voor wat betreft het criterium van de maximale snelheid die de wetgever hanteert, wordt enkel rekening gehouden met de mechanische kracht.  Met andere woorden, er wordt enkel rekening gehouden met de snelheid die het voortbewegingstoestel autonoom kan rijden, en niet met de snelheid die kan worden gehaald door extra spier- of trapkracht.

Elke Elektrische Step die (autonoom) sneller dan 25 km/u kan rijden, heeft een aparte aansprakelijkheidsverzekering nodig.

Conclusie

Bij aankoop van uw elektrische step,  was uw eventuele aansprakelijkheid bij een ongeval afgedekt via uw familiale verzekering.  Op vandaag dient u dit mogelijks te herbekijken.  Kan uw e-step autonoom sneller dan 25 km/u rijden, dan bent u sinds februari 2021 verplicht om hiervoor een aparte verzekering af te sluiten.

Meer info? Contacteer ons gerust via info@deplancke.be of 056/75 55 36.