De Autoverzekering – Wat zijn de gevolgen bij het uitlenen van uw auto aan vrienden en kennissen?

Uw auto uitlenen aan een vriend of familielid, heeft dat gevolgen voor uw autoverzekering? Vorige zomer kreeg ik de vraag van een klant die bereid was z’n auto voor twee weken uit te lenen aan een koppel vrienden, die de auto zouden gebruiken om twee weken mee rond te trekken in Frankrijk. De klant in kwestie vroeg me of hij daarvoor iets speciaals diende aan te geven in z’n autoverzekering? 

Wel op zich hoeft dit niet, als het gaat om een korte en duidelijk afgebakende periode. Als eigenaar van de auto, als verzekeringsnemer van het verzekeringscontract, mag jij uw auto uitlenen aan vrienden, familie, kennissen… Indien het voor een reis is van pakweg twee weken, dan geef je dit ter volledigheid best wel mee aan de verzekeraar. Zij zullen hiervan akte nemen, maar geen extra kosten rekenen. Indien het slechts voor een dag of een weekend is, hoeft dit in principe zelfs niet meegedeeld te worden.

De toegelaten bestuurder

De persoon aan wie je uw wagen uitleent wordt door de autoverzekering dan gezien als ‘toegelaten bestuurder’, en is dus verzekerd mocht hij/zij schade veroorzaken. Stel dat uw vriend met de auto in een ongeval betrokken raakt waarbij hij in fout is, dan zal uw autoverzekering het nodige doen om de schade te vergoeden tegenover de tegenpartij. Ook al staat op het aanrijdingsformulier bij de bestuurder een andere naam ingevuld, dan de naam van de hoofdbestuurder.

Enig voorbehoud dient hier gemaakt te worden indien u uw auto uitleent aan de zogenaamde ‘jonge bestuurders’. Naargelang de maatschappij waarbij u verzekerd bent, kan er voor <26 jarigen of <23 jarigen een vrijstelling worden aangerekend mocht het ongeval veroorzaakt worden door zo’n jonge bestuurder. Meestal ligt deze op € 250.

Ook de omniumverzekering komt tussen

Hetzelfde geldt indien uw auto in omnium verzekerd is. Zelfde voorbeeld als daarnet, ervan uitgaand dat er ook aan uw eigen auto schade is. In dat geval zal de omniumverzekeraar ook tussenkomen voor de schade aan uw auto, zelfs al was het niet de gebruikelijke bestuurder die aan het stuur van de wagen zat tijdens het ongeval.

Opgelet 1: Goeie afspraken maken goeie vrienden, familie, kennissen.

Bij de omniumverzekering wordt er meestal een vrijstelling toegepast. Deze kan naargelang het type voertuig en de maatschappij waar u verzekerd bent, verschillen van € 300 tot € 1.200.

Vooraleer u uw auto uitleent, maakt u hierover dus best goeie afspraken. Als uw vriend, familielid of kennis een ongeval in fout veroorzaakt – en het dus zijn ‘fout’ is – dan is het in mijn ogen maar logisch dat hij of zij ook dient op te draaien voor het betalen van die vrijstelling. Jij als uitlener van de auto, hebt immers niet gevraagd om die schade.

Dit is nog belangrijker indien je met een oudere auto rijdt, waarop er geen omniumverzekering meer rust. Schade aan de eigen auto wordt in dat geval door geen enkele verzekering vergoedt. Stel dat je met een auto rijdt die op vandaag pakweg nog € 6.000 waard is en diegene die de auto leent rijdt hem “perte totale”, dan ben je wel die € 6.000 kwijt… Daar dient de schadeveroorzaker wettelijk gezien voor op te draaien, maar daarover maak je dus best op voorhand duidelijke afspraken, bij voorkeur op papier. 

Het zou niet de eerste keer zijn dat omtrent zo’n voorvallen ruzies ontstaan. Dus beter voorkomen dan genezen.

Opgelet 2: Uitlenen is niet gelijk aan verhuren

De verzekeraars staan niet toe dat je uw auto verhuurt. In het verleden gebeurde het dat mensen bijvoorbeeld een oldtimer kochten, om deze te verhuren voor trouwceremonies. Dat is dus niet toegelaten, en kan enkel mits melding aan en akkoord van de maatschappij waarbij uw autoverzekering loopt.

Opgelet 3: Mogelijke restricties voor bedrijfswagens

Het vergt extra aandacht wanneer u met een bedrijfswagen rijdt. Verzekeringstechnisch is het dan wel toegelaten uw auto uit te lenen aan wie u wil, maar let erop dat als je met een bedrijfswagen rijdt, uw werkgever hier wél restricties kan in opleggen.

Lees dus goed de car policy van uw werkgever na. Sommige stellen dat enkel de werknemer de bedrijfswagen mag besturen. Andere stellen dat iedereen de auto mag besturen zolang de werknemer eveneens in de auto zit. Nog anderen stellen dat – anders dan de werknemer – enkel de huisgenoten die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn met de auto mogen rijden. Enzoverder.

In die car policy zijn dan meestal ook de sancties opgenomen die van toepassing zijn indien tegen deze regels gezondigd wordt.

Conclusie

Het is op zich goed dat bij het uitlenen van uw auto, erover nagedacht wordt wat de mogelijke implicaties zijn in de autoverzekering. Al vormt het op zich verzekeringstechnisch dus geen probleem als je uw auto uitleent, zolang dit voor een korte en vast afgebakende periode is.

Zolang het voor een korte en duidelijk afgebakende periode is, mag jij uw auto verzekeringstechnisch perfect uitlenen aan vrienden, familie of kennissen. Al zijn er enkele aandachtspunten…

Wel is het belangrijk om op voorhand goede afspraken te maken mocht de ontlener door een ongeval schade veroorzaken aan de auto. Spreek op voorhand goed af, best op papier, wie zal instaan voor de vrijstelling (in geval de auto nog omnium verzekerd is) of de totale veroorzaakte schade aan de auto.