Ode aan de Brandweermannen

Als verzekeringsmakelaar spreken wij met onze klanten over de brandverzekering. Eens zich een brand voordoet, hebben wij dan de makkelijke taak. Aan een veilige tafel gaan zitten met de klant, de materiële schade opmeten, en conform de afgesloten polis de klant schadeloos trachten te stellen.

De moeilijke taak bij een brand, de échte helden, dat zijn de brandweermannen die de brand trachten te blussen, de schade zo miniem mogelijk trachten te houden. Daarom deze ode. Een ode aan de brandweermannen.

Terwijl wij een brandend gebouw terecht zo snel mogelijk ontvluchten, rennen zij het net naar binnen. Om uw gebouw, uw materieel bezit, te redden. Om ervoor te zorgen dat de brand zo snel mogelijk geblust raakt. Om ervoor te zorgen dat uw materiële schade zo miniem mogelijk blijft.

Dit weekend overleden twee jonge brandweermannen bij het blussen van een brand in Beringen. Twee jonge mannen, 37 en 42 jaar, die op vrijwillige basis bij de brandweer werkten. Twee jonge mannen, 37 en 42 jaar, die op vrijwillige basis dat specifieke gebouw trachtten te redden.

Twee jonge papa’s, 37 en 42 jaar, die niet terug naar huis keren, hun kinderen niet meer in de armen zullen kunnen sluiten.

Daar worden we o zo stil van hier op kantoor.

Brandweermannen. Duizenden over gans het land. Vaak op vrijwillige basis. Ze riskeren lijf, leden, en helaas ook leven. Ze riskeren dat, voor u en mij.  En ze verdienen daarvoor zoveel meer erkenning.

Echte helden dragen geen cape.

R.I.P.