Alle Bouwplaats Risico’s (ABR)

Als je een woning of appartement aankoopt, dan contacteer je uw makelaar om een brandverzekering af te sluiten tegen de dag waarop de akte wordt verleden. Je wilt immers uw aankoop, uw nieuwe woonst, veilig stellen. Maar wat als je die nieuwe woonst niet koopt, maar bouwt? Wat als er iets mis loopt tijdens de bouwwerken, en er serieuze schade aangericht wordt op uw bouwwerf? Wie staat dan in voor deze kosten? Wat als er tijdens een zware storm schade aangericht wordt aan de werken, of wat als dieven inbreken op de werf en de net geïnstalleerde keukentoestellen stelen. Dan hebt u als bouwheer enkele duizenden euro’s kosten en luidt opnieuw de vraag: wie staat dan in voor deze kosten? Om dergelijke problemen te vermijden, denk dan aan de ABR verzekering. De AB wat? De ABR verzekering, voluit de Alle Bouwplaats Risico’s verzekering.

Welke schade is er gedekt?

U dient goed voor ogen te houden voor welke schade u nu precies beroep kan doen op een ABR verzekering.

In de eerste plaats dekt een ABR verzekering beschadigingen AAN het gebouw in opbouw en het verlies (diefstal) van materialen en toestellen die zullen worden ingebouwd. Dat kan zijn t.g.v. storm, brand, waterschade, grondbeweging, verzakking, instorting,… Maar ook de schade aan het gebouw in opbouw als het gevolg van ongevallen die tijdens het bouwen kunnen gebeuren.  Een kraan die valt of die een muur omstoot. Een betonmixer die te dicht bij de keldermuur staat en door zijn gewicht barsten veroorzaakt. Tijdens het betonstorten zakt de bekisting weg en het beton stroomt het gebouw in opbouw binnen, … Het maakt niet uit wie er in de fout is gegaan. De bouwheer die de ABR verzekering afsloot ontvangt de vergoeding en heeft het voordeel dat discussies over de fout niet moeten worden gevoerd. Geen gedoe. De ABR verzekeraar zal betalen, althans in geval het om aanzienlijke schade gaat. De ABR verzekeraars willen immers schade vergoeden die financieel moeilijk te dragen is, niet de eerste de beste put in een muur bij manier van spreken. De vrijstellingen zijn dan ook aan de hoge kant, met een standaardvrijstelling van snel € 2.500. Naargelang het te verzekeren project zijn hierin verlagingen mogelijk tot € 1.250. Dit valt dus in detail te bekijken.

In de tweede plaats dekt een ABR verzekering de schade veroorzaakt DOOR de werken. Daarbij denken we dus vooral aan de barsten en de verzakkingen bij de buren. Soms zijn ze het gevolg van een fout van de aannemer. Maar meestal betreft dit foutloze schade. De aannemer nam alle maatregelen om schade bij de buren te voorkomen, maar toch zijn er barsten. Die buren hebben het recht om de vergoeding van hun verlies van de bouwheer te bekomen. Enkel met een ABR verzekering heeft die laatste de zekerheid dat hij zijn buren zal kunnen vergoeden en dus de vrede met zijn (nieuwe) buren kan bewaren.

Zelfs wanneer het duidelijk is dat de aannemer een fout beging, maar het dispuut tussen buur en aannemer tot een rechtszaak uitgroeit, zal de advocaat van de buur er de voorkeur aan geven om de bouwheer te dagvaarden. Die moet dan op zijn beurt de aannemer voor de rechter slepen. Vaak niet bevorderlijk voor de samenwerking en voor de werken. De ABR verzekering voorkomt dit gedoe door de buur schadeloos te stellen.

Welke schade is er uitgesloten?

De term Alle Bouwplaats Risico’s is misschien wat ongelukkig gekozen, gezien zeker niet alle mogelijke schadeposten gedekt worden door deze verzekering. Een overzicht:

Onkunde is niet verzekerbaar

Een muur is slecht gemetseld, ze staat op de verkeerde plaats of ze is niet hoog genoeg. De aannemer maakte er een zootje van en de bouwheer blijft achter met waardeloze werken. Een ABR verzekering is geen oplossing. Verzekeraars willen niet opdraaien voor het leergeld van niet gespecialiseerde aannemers.

Geen zelfbouw

Een bouwheer die zelf geheel of gedeeltelijk zijn gebouw wil optrekken maakt een belangrijke keuze.  Hij is van oordeel zelf in staat te zijn om de bouwwerken tot een goed einde te brengen.  Daarbij heeft hij geen hulp van aannemers of andere professionelen nodig. De meeste verzekeraars zijn dan ook niet bereid om de financiële gevolgen van de zelfbouwers te dragen.  Op enkele ABR maatschappijen na die strikte voorwaarden stellen en hun prestaties beperken.  Ook al doet hun reclame soms anders vermoeden…

Geen lichamelijk letsel van zelfbouwers of hun helpers

Dat ligt natuurlijk in het verlengde van hierboven. Ook hier zijn er in het verzekeringslandschap enkele witte raven.  Hoewel hun vergoeding bij schade jammer genoeg vaak “een pleister op een houten been” blijkt te zijn.

Geen advocaat en geen expert naar keuze

U heeft een discussie met uw aannemer ruwbouw. Of uw verwarmingsinstallatie werkt niet naar behoren. Of de installateur van uw ramen en deuren komt niet opdagen. Of u kan niet tijdig verhuizen naar uw nieuw bedrijfspand en wenst de vertragingsschade te claimen… Mogelijk wil u bijstand van een advocaat of expert om uw belangen te doen gelden. De ABR verzekering zal die niet aanstellen noch betalen. Dergelijke discussies vallen buiten de waarborg van een ABR polis.

Geen vergoeding van financiële verliezen

Zoals gebruiksderving, vaste algemene kosten, winstderving, genotsderving, esthetische of technische waardevermindering, onvoldoende prestaties, verlies van klanten, contractuele boeten, strafsommen voor laattijdige voltooiing. Kortom, alle niet-stoffelijke schade van om het even welke aard.

Geen afbraakwerken

De gevolgen van afbraakwerken i.f.v. een nieuwbouw of verbouwing zijn te verzekeren wanneer de bouwwerken korte tijd na de afbraak starten. Loutere afbraakwerkzaamheden kunnen niet worden verzekerd.

Geen diefstal van gereedschap

Slijpschijven, boormachines, breekhamers, stellingen, … kunnen worden gestolen. De diefstal hiervan is niet verzekerd.  Kranen, graafmachines of andere werftoestellen zijn – mits duidelijke afspraken en na uitdrukkelijke aanvaarding door de verzekeraar – te verzekeren. Kortom, de dekking ervan is niet vanzelfsprekend.

De ABR is geen garantieverzekering

Voor bouwwerken die niet voldoen aan de technische bepalingen van het lastenboek of aan de plannen is er geen waarborg.

De ABR verzekering komt niet tussen bij contractuele geschillen

Geschillen bij facturatie of over de kwaliteit van de uitvoering. Eveneens niet bij schade die verband houdt met het niet naleven van stedenbouwkundige of milieuvoorschriften.

Conclusie

Bovenstaande verschilt bovendien van maatschappij tot maatschappij (wat betreft de waarborgen, clausules en vrijstelling) en dient concreet te worden bekeken naargelang het type en budget van de werken. Dit met het oog op bepaalde aandachtspunten zoals ‘gemeenschappelijke muren’, ‘bestaande bouwwerken’, ‘foutloze burenhinder’, enz.

Wenst u hiervoor een concrete offerte te ontvangen? Neem dan contact met ons op via 056/75 55 36 of stuur ons een mail. Wij overlopen de concrete details met u en kunnen u vervolgens een offerte op maat van uw geplande werken bezorgen.