Brandpreventie

Vandaag (dinsdag 11/10/2016) kopt Het Laatste Nieuws dat er dit jaar een record aantal Belgen zullen omkomen in een brand. Op vandaag lieten reeds 57 landgenoten het leven in een brand dit jaar, en zo dreigt het trieste record van 2014 (69 doden) dit jaar helaas te sneuvelen. Brandpreventie is zo meer dan ooit aan de orde.

Voorkom preventief menselijke schade

Een goede verzekering tegen brand en aanverwante gevaren afsluiten is belangrijk, dit om een eventuele weerslag op uw vermogen te voorkomen. Echter, uw goederen beschermen is één iets, nog belangrijker is uiteraard het voorkomen van menselijke schade in de vorm van lichamelijke verwondingen of erger. Daarom zetten wij even deze brandpreventie tips voor u op een rijtje. Het mogen dan wel basis tips zijn die jullie allen hoogstwaarschijnlijk reeds toepassen, toch kan het geen kwaad om voor uzelf even uit te maken of ze bij u voldaan zijn.

Concrete tips

Alledaagse tips

  • Voorzie een installatie voor rookdetectie. De hal en het trappenhuis zijn de plaatsen waar de lucht het gemakkelijkst circuleert en waar bijgevolg, in geval van een beginnende brand, de rook zich het eerst verspreidt.
  • Noteer het nummer 112, dit kan overal in Europa worden gedraaid. Het nummer is gratis en kan zowel met een vast toestel als met een GSM worden opgeroepen.
  • Zorg ervoor dat het gebouw makkelijk bereikbaar is voor de brandweer en dat u weet waar de dichtstbijzijnde brandkraan zich bevindt.
  • Zorg voor een mogelijke vluchtweg in geval van brand.
  • Voorzie materiaal voor een brandbestrijding van eerstelijnshulp (schuimblusser met gepulveriseerd water + additief, een branddeken).

Tips met betrekking tot het (ver)bouwen en onderhouden van uw gebouw

  • Vermijd bij het (ver)bouwen van uw woning makkelijk brandbare bouwmaterialen. Dergelijke materialen kunnen immers ook vuur vatten zonder dat er een vlam in de buurt is. Indien u kiest voor houten elementen, zorg er dan voor dat ze behandeld zijn (brandwerend), voldoende geventileerd zijn en verwijderd zijn van een warmtebron.
  • Let erop dat de installaties worden geplaatst en onderhouden door beroepsmensen (installatie van verwarming, elektrische installatie). De warmtebronnen die aan de oorsprong liggen van een brand zijn voornamelijk verbonden aan verwarmingstoestellen of aan de elektrische installatie.
  • Zorg voor een jaarlijks onderhoud van de verwarmingsketel, het rookkanaal van de schoorsteen en de warmwaterboiler. Het regelmatig onderhoud van uw installaties en het vegen van de schoorstenen, dragen bij tot het verminderen van het brandrisico doordat zo een werkingskwaliteit gewaarborgd wordt conform de voorschriften van de fabrikant.

Conclusie

Voorkomen is altijd beter dan genezen, zeker met betrekking tot eventuele menselijke schade. Met deze trieste sterftecijfers in het achterhoofd die vandaag gepubliceerd werden, loont het dus meer dan de moeite om deze brandpreventie tips even te doorlopen en bij uw eigen woning toe te passen indien nodig.