Schade door een gebrekkig wegdek. En nu?

Een put in de weg waardoor u uw velg(en) en band(en) kapot rijdt? U zou niet de eerste zijn die schade heeft aan zijn wagen door een wegdek in slechte staat. Maar wie betaalt deze schade?

Wie eist, die bewijst

De wegbeheerder, meestal is dit de gemeente of de provincie, is verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen. Wanneer u schade hebt aan uw voertuig door het slecht onderhouden wegdek is het logischerwijs dan ook de wegbeheerder die hiervoor aansprakelijk gesteld wordt. Hij zal u dus moeten vergoeden. Jammer genoeg zien we dat dit in de praktijk vaak anders verloopt.

Algemeen geldt: wie eist, die bewijst. Drie zaken dienen namelijk te worden bewezen: de schade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen de schade en het gebrek. De schade valt makkelijk te bewijzen, maar het gebrek is vaak moeilijker aan te tonen. Want wat is een gebrek? Het is niet omdat wij iets gebrekkig vinden, dat het daarom juridisch ook gebrekkig is. Vaak probeert de wegbeheerder de fout bij de schadelijder zelf te leggen. Onder andere volgende argumenten worden graag gebruikt: reed de schadelijder niet te snel, kan de schadelijder wel bewijzen dat de schade gebeurde op de plaats en het tijdstip zoals door hem opgegeven, …

Tips om uw kans op vergoeding te verhogen

Zoals u ziet is het zéér belangrijk om een goed en sterk dossier te hebben wanneer u een vergoeding wilt eisen van de wegbeheerder. Daarom geven wij u graag enkele tips over wat u kan doen mocht u ooit in deze situatie terechtkomen.

1. Verwittig de politie en blijf ter plaatse

Vraag de politie de schade en de toestand van de weg vast te stellen. Indien de politie niet wil komen, vraag dan een officiële registratie van uw oproep (uur & datum). Ga vervolgens dan zelf zo snel mogelijk langs bij de politie om klacht neer te leggen en verwijs naar uw telefonische oproep.

2. Neem foto’s van de staat van het wegdek, van de verkeerssituatie en van de schade

Doe dat zo gedetailleerd mogelijk. Zorg dat er op de foto’s een datum staat, zo kan het tijdstip van de schade bewezen worden.

3. Spreek eventuele omstaanders en getuigen aan

Noteer hun gegevens zodat ze een verklaring kunnen afleggen. Misschien zijn er buurtbewoners die kunnen bevestigen dat de staat van de weg een probleem is en er al eerdere schadegevallen werden geregistreerd. Uiteraard is deze tip evidenter indien uw schade lijdt in een dorpskern, dan bij schade op een autosnelweg…

4. Bewaar zeker alle beschadigde goederen

Zo kunnen ze door een expert worden nagekeken indien de verzekeraar van de wegbeheerder daarom verzoekt.

5. Bij eventuele kwetsuren deze onmiddellijk laten vaststellen.

Dit om een vaststelling op de dag van het ongeval te kunnen voorleggen.

6. Doe gedetailleerd aangifte bij uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Stuur hen een uitgebreide beschrijving van wat er gebeurde en alle bewijsstukken. Uw makelaar stelt dan de overheid in gebreke.

Conclusie

Om verhaal te kunnen bekomen bij schade door een gebrekkig wegdek, hou je best bovenstaande tips in gedachten. Afwachten en pas enkele dagen later uw makelaar contacteren kan uw zaak bemoeilijken of quasi onhaalbaar maken.

Nog vragen omtrent dit onderwerp, contacteer ons dan gerust.