Gewaarborgd Inkomen voor Zelfstandigen

In geval van inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid kan een verzekering Gewaarborgd Inkomen u, naast de wettelijke uitkering via het ziekenfonds, bescherming bieden. Uw verzekering betaalt u in dat geval een maandelijks vervangingsinkomen uit, indien u niet meer kunt werken door een ziekte of een ongeval.

Inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid

Stel u bent zelfstandige en u doet dag in dag uit uw best om uw zaak te promoten, klanten binnen te halen, omzet voor uw bedrijf en inkomen voor uzelf te genereren. Maar dan slaat het noodlot toe… Door een ongelukkige val, een verkeersongeluk of een acute ziekte bent u plots niet langer in staat om uw beroep uit te oefenen.

Deze arbeidsongeschiktheid kan tijdelijk zijn, maar in het slechtste geval ook blijvend. Sowieso brengt ze gedurende een ganse periode inkomensverlies met zich mee. Voor u als zelfstandige kan dit zware gevolgen hebben. U valt immers terug op het minimum vervangingsinkomen van het RIZIV, terwijl uw financiële verplichtingen gewoon doorlopen. Uw leningen blijven lopen, uw sociale bijdragen dienen betaald, eventuele beroepskredieten moeten verder worden afgelost, maar ook algemene gezinsuitgaven zoals schoolrekeningen van de kinderen blijven binnenkomen.

Onmisbare oplossing voor zelfstandigen en vrije beroepen

Een verzekering Gewaarborgd Inkomen vangt de terugval in inkomsten op als gevolg van dergelijke arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of ongeval. Een gewaarborgd inkomen is op dat vlak onmisbaar voor zelfstandigen en vrije beroepen. Zij zorgt immers voor zekerheid van uw inkomen, op basis van een maandelijkse rente die uitbetaald wordt.

Financiële zekerheid op maat van uw behoeften

Zoals mensen verschillen, verschillen ook hun financiële situaties. Sommige gezinnen hebben meer financiële verplichtingen dan andere, bijvoorbeeld door studerende kinderen die op kot verblijven. Andere gezinnen hebben dergelijke kosten niet, en hebben zo misschien een grotere spaarpot kunnen aanleggen. Een Gewaarborgd Inkomen kan dan ook worden afgesloten op maat van elk beroep en elke gezinssituatie, u kan het immers zelf samenstellen op maat van uw eigen behoeften.

Zo kan u deze verzekering afsluiten tegen arbeidsongeschiktheid door ziekte alleen, of door ziekte en ongevallen. Bovendien kan u ook zelf de hoogte van de te verzekeren rente, en dus de maandelijkse uitkering bepalen. Het maximum bedrag dat kan verzekerd worden, is weliswaar afhankelijk van uw inkomen (80%-regel)

U kiest zelf ook uw ‘eigenrisicotermijn’, zijnde de periode die u op eigen kracht moet overbruggen alvorens de verzekering tussenkomt. Meestal wordt dit op 30 dagen vastgelegd, al kan het ook op 90 dagen worden vastgelegd wat een lagere premie met zich meebrengt.

Ten slotte kan u ook het  soort rente dat u verzekert zelf kiezen. Dit kan een constante rente zijn die jaar na jaar ongewijzigd blijft, of een rente die jaarlijks herwaardeerbaar is. Met deze laatste optie dekt u uzelf in tegen de stijgende kost van het leven.

Fiscaal interessante verzekering

De premie voor dergelijke verzekering Gewaarborgd Inkomen, hangt af van een aantal factoren zoals uw leeftijd, de sector en dus risicogevoeligheid van uw beroep, de eigenrisicotermijn, de hoogte van de rente, enz.

Het is echter belangrijk om weten dat u onder bepaalde voorwaarden (voldoen aan de 80%-regel) de premie van uw gewaarborgd inkomen kan aftrekken als beroepskost. De reële kost van uw contract komt zo tot 40% lager te liggen dan de effectieve premie.

Koppelen met uw VAPZ

Recent brachten we nog een blogpost omtrent het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Het is interessant om hier even naar terug te verwijzen, omdat u een verzekering Gewaarborgd Inkomen immers kan koppelen aan uw VAPZ contract. Dit heeft twee belangrijke voordelen: Enerzijds wordt uw premie voor het Gewaarborgd Inkomen zo een stuk goedkoper, en anderzijds wordt er in uw verzekering Gewaarborgd Inkomen een dekking opgenomen voor uw VAPZ. Concreet is het dan zo dat in geval van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, de verzekering naast de rente die ze aan u betaalt, eveneens de jaarlijkse bijdragen voor uw VAPZ verder stort gedurende deze periode. Met andere woorden, zo geniet u een vervangingsinkomen én er wordt verder gespaard voor uw pensioen.

Conclusie

Met de minimum bescherming die u van de staat geniet in geval van arbeidsongeschiktheid, komt u als zelfstandige hoogstwaarschijnlijk niet toe om uw lopende kosten te betalen, laat staan uw levensstandaard te behouden. Daarom is de verzekering Gewaarborgd Inkomen – die bovendien fiscaal interessant is – van een enorm groot belang voor alle zelfstandigen en vrije beroepen. Zeker voor startende zelfstandigen, die nog geen al te grote eigen spaarpot konden aanleggen.

Bent u zelfstandige en hebt u nog geen dergelijke dekking lopen, contacteer ons dan vrijblijvend en wij bekijken hoe we op uw maat en volgens uw behoeften een offerte kunnen opmaken.