Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Tijdens een opleiding bij dé specialist in fiscale materies, Lieven Van Belleghem, kwam aan bod dat op vandaag nog steeds de helft van de zelfstandigen geen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) hebben. Hiervoor werden twee redenen als voornaamste oorzaken naar voor geschoven: enerzijds is een VAPZ contract iets waarover meestal gesproken wordt bij de opstart van de zelfstandige activiteit. Op dat moment zal de beginnende zelfstandige veelal amper of geen inkomen kunnen genereren, waardoor er nog geen ruimte is voor een VAPZ. Een tweede en daarmee samenhangende reden, is dat eens de zelfstandige in kwestie wel de middelen heeft om een VAPZ spaarcontract af te sluiten, er niet meer over gesproken wordt.

Dit terwijl een VAPZ contract op vandaag de meest fiscaal interessante oplossing is die u als zelfstandige kan onderschrijven. Bent u als zelfstandige actief, maar hebt u nog geen VAPZ contract afgesloten? Lees dan hieronder even verder en u zal tot de conclusie komen dat dergelijk contract eigenlijk een must is voor elke zelfstandige.

VAPZ = Spaarcontract

Het woord VAPZ zegt het zelf: dit is een mogelijkheid om als zelfstandige voor een stuk zelf aan pensioenopbouw te doen. En het is onmiddellijk belangrijk om duidelijk te stellen dat het wel degelijk om een spaarcontract gaat. Het bedrag dat u jaarlijks spaart in een VAPZ contract, wordt met rendements- en kapitaalsgarantie belegd (de zogenaamde Tak 21). Met andere woorden, elke euro die u in een VAPZ stort, ontvangt u terug, net zoals bij een spaarboekje. Een VAPZ is in die optiek dus geen verzekering.

De meeste maatschappijen bieden op vandaag een rendement van 1,5%. Dit is dus nog steeds meer dan u op een spaarboekje kan verkrijgen.

VAPZ = Fiscaal meest interessante oplossing op de markt

Het feit dat u als zelfstandige slechts een heel beperkt wettelijk pensioen ontvangt, is voldoende bekend en maakt het op zich al heel interessant om als zelfstandige zelf in te staan voor een extra pensioenopbouw. Maar wat het VAPZ zeker interessant en zelfs aantrekkelijk maakt voor een zelfstandige, is dat u er een enorm fiscaal voordeel door kan genieten.

In tegenstelling tot een gewoon pensioensparen waar u een vast fiscaal voordeel van 30% geniet op de gestorte premie, mag u het bedrag van uw VAPZ volledig aftrekken in uw personenbelasting als beroepskost. Hier is het fiscaal voordeel dus uw marginale aanslagvoet, die al snel +/- 40% bedraagt. Daarenboven, doordat u het bedrag van uw VAPZ contract volledig mag aftrekken, zakt ook uw totale beroepsinkomen waardoor uw sociale bijdragen (die +/- 20% bedragen) eveneens zullen zakken. Zo doet u een totaal fiscaal voordeel van +/- 60%.

Wanneer u dus bijvoorbeeld jaarlijks € 1.000 in een VAPZ contract stort, dan bespaart u +/- 40% belastingen op dat bedrag en +/- 20% sociale bijdragen. U kan dus € 1.000 sparen voor een reële kost van € 400. Dat is alsof u een bank zou binnenstappen en aan het loket zou vragen om €1.000 op uw rekening te storten, terwijl u maar € 400 afgeeft aan de loketbediende.

Op vandaag is een VAPZ contract hierdoor bij uitstek de fiscaal meest interessante oplossing op de markt!

VAPZ: Voor wie, hoelang en hoeveel?

Een VAPZ kan worden afgesloten door elke zelfstandige in hoofd- of bijberoep en dient te lopen tot uw 65e verjaardag om ten volle van de fiscale gunstmaatregelen te kunnen genieten.

Naast het hogere fiscale voordeel ten opzichte van een pensioensparen, ligt ook het maximum toegelaten bedrag dat u jaarlijks mag sparen een stuk hoger. Bij een pensioensparen ligt dit vast op maximum € 940 per jaar, terwijl dit in een VAPZ een percentage van uw inkomen bedraagt. U mag namelijk 8,17% van uw inkomen storten in een VAPZ contract, met als absoluut maximumbedrag € 3.027,09.

Ook de eindtaxatie eens u het contract beëindigt en het kapitaal opneemt, is interessant. Naargelang de leeftijd waarop u het kapitaal opvraagt, dient u gedurende tien of dertien jaren (al naargelang u het kapitaal opvraagt vanaf respectievelijk uw 65e of ervoor) een fictieve rente op dat kapitaal aan te geven als pensioeninkomen. Deze fictieve rente wordt dan volgens het marginale tarief belast (+/- 30% op pensioeninkomen).

Conclusie: VAPZ is een must voor elke zelfstandige

Als zelfstandige weet u dat het meer dan noodzakelijk is om zelf te voorzien in uw pensioenopbouw, gezien het wettelijke pensioen voor zelfstandigen heel laag ligt. Bovendien beloont de staat u voor uw eigen pensioenopbouw, dit met het grootste fiscale voordeel op de markt van de spaarcontracten.

Het maximum bedrag dat u mag sparen ligt een pak hoger dan bij andere pensioencontracten, en doordat u het bedrag integraal mag aftrekken van uw beroepsinkomen doet u een totaal fiscaal voordeel van +/- 60%, zoals hierboven uiteengezet. Dat is op vandaag het hoogst mogelijke fiscale voordeel dat u kan realiseren via spaarcontracten.

Bovendien is het ook een veilige vorm van sparen, want de wet schrijft nog steeds een rendementsgarantie (minimum 0%) en kapitaalsgarantie voor bij dergelijke contracten. U kan dus geen enkele euro die u in dergelijk contract stort, verliezen.

Het is duidelijk: als zelfstandige is een VAPZ dus eigenlijk één van de eerste contracten die u moet afsluiten.

Hebt u hieromtrent nog bijkomende vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op . Wij beantwoorden graag al uw vragen.