Verzekeringstips: De Groene Kaart

De groene kaart is een enorm belangrijk document bij uw BA Autoverzekering. Het is immers het document ter bewijs dat er voor uw voertuig wel degelijk een verplichte BA Autoverzekering werd afgesloten. Daarom is het van belang om steeds een (origineel) exemplaar van de groene kaart bij te hebben van zodra je uw wagen bestuurt. Bij een eventuele controle, moet je dit bewijs immers ten allen tijde kunnen voorleggen. Zorg er dus steeds voor dat je dit in uw wagen bij hebt, en dat het exemplaar nog geldig is. Uw groene kaart dient immers jaarlijks vervangen te worden.

Maar even belangrijk als de bewijsfunctie van uw BA Autoverzekering, is de groene kaart in geval van een ongeval waarbij uw wagen moet getakeld worden. De meeste BA Autoverzekeringen voorzien immers in gratis bijstand na ongeval . Dus niet na pech, dit is een bijkomende optie die u kan onderschrijven in uw autoverzekering. Maar indien uw wagen na een ongeval moet getakeld worden, dan kan dit in de meeste gevallen op kosten van uw BA Autoverzekering.

Voorwaarde hiertoe is echter dat u het nummer belt dat vermeld staat op de groene kaart. Dit staat bij de meeste maatschappijen duidelijk en in het vet vermeld, zoals u in bovenstaand voorbeeld kan zien. U zal verbonden worden met de bijstandscentrale van uw verzekeringsmaatschappij en zij zullen een takelwagen voor u regelen.  Indien u dit niet doet, en op eigen initiatief een takelwagen belt, dan zal u de kosten van het takelen niet kunnen verhalen op uw BA Autoverzekering.

Hierop is er één uitzondering: bij een ongeval op de autosnelweg. Daar komt haast altijd politie bij, en om de snelweg zo snel mogelijk weer vrij te maken, gaat de politie quasi altijd zelf een takelwagen bellen. In dat geval zal u de kosten van het takelen, a.d.h.v. het PV van de politie, alsnog kunnen terugvorderen via uw BA Autoverzekering.

Conclusie van deze tip: Dient uw wagen getakeld te worden na een ongeval, neem er dan steeds uw groene kaart bij en bel het nummer op de groene kaart.

Wenst u meer informatie hieromtrent, contacteer ons dan gerust.