Verzekeringstips: Welke bestuurders zijn toegelaten in uw autoverzekering?

Op uw autoverzekering staat uw naam als ‘regelmatige bestuurder’ aangeduid, maar voor het overige worden geen andere namen vermeld in het contract. Wat indien u iemand anders met uw wagen laat rijden, is de wagen dan wel verzekerd? Met andere woorden: Welke bestuurders zijn toegelaten in uw autoverzekering?

Om de vraag zo compleet mogelijk te beantwoorden, dient een verschil te worden gemaakt tussen de dekking in Burgerlijke Aansprakelijkheid en de Omniumdekking:

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

In de BA verzekering die uw eventuele aansprakelijkheid verzekert bij een ongeval, is het zo dat naast de hoofdbestuurder die in de polis werd opgenomen ook elke andere toegelaten en occasionele bestuurder gedekt is door de verzekering. Concreet:

Toegelaten = 

Elke bestuurder die met de wagen rijdt moet – om dekking te hebben in de BA verzekering – de toestemming krijgen van de verzekeringsnemer/verzekerde om de wagen te besturen. Met andere woorden, als de partner, eventuele kinderen, vrienden, kennissen, … de toestemming krijgen om met de wagen te rijden, zijn zij ook verzekerd indien ze een ongeval in fout veroorzaken. Bijvoorbeeld als de verzekeringsnemer/verzekerde een avondje gaat stappen met vrienden en eventueel te diep in het glas zou hebben gekeken, en hij/zij vraagt vervolgens aan een vriend die niet heeft gedronken om te rijden met zijn/haar wagen, dan is er geen enkel probleem indien er tijdens die rit door die vriend een ongeval in fout zou worden veroorzaakt. In dat geval zal de BA Autoverzekering alsnog de schade aan derden vergoeden.Wie bijvoorbeeld niet als toegelaten bestuurder wordt aanzien, is als men de wagen zou stelen en de dief er vervolgens een ongeval in fout mee veroorzaakt…

Occasioneel = 

Er dient wel op gelet te worden dat die mogelijke andere bestuurders slechts occasioneel met de wagen rijden. Er is geen concrete definitie over wat ‘occasioneel’ nu precies inhoudt, maar we kunnen deze dichtst benaderen door te stellen dat er geen enkele twijfel mag ontstaan over wie nu eigenlijk de hoofdbestuurder van de wagen is. Met andere woorden, als men zijn wagen dagelijks gebruikt voor woon-werk verkeer, maar de echtgenote/partner of de kinderen gebruiken deze af en toe in het weekend als ze eens op stap gaan, dan is er geen enkel probleem. Wat echter ten allen tijde moet vermeden worden, is dat de polis wordt afgesloten op iemands naam omdat hij/zij een goeie schadestatistiek heeft en dus lage verzekeringspremie geniet; terwijl in werkelijkheid de wagen grotendeels bestuurd wordt door iemand anders (met een veel minder gunstige schadestatistiek).

Dit is iets wat vroeger heel frequent gebeurde, waarbij de ouders een extra wagen kochten voor zoon- of dochterlief, de verzekering op hun naam onderschreven, maar in werkelijkheid was het dus duidelijk een wagen voor de kinderen waar enkel zij mee reden… Dit kan heel zware gevolgen hebben, want als er dan een zwaar ongeval voorvalt en de maatschappij ontdekt dat het eigenlijk een wagen was van/voor de kinderen, dan kan de maatschappij verhaal uitoefenen voor de kosten die zij betaalden.

Omniumdekking

In de omniumdekking heb je enerzijds de algemene regeling, maar sommige maatschappijen wijken daarvan af met een specifieke regeling:

Algemene regeling = 

Dit komt eigenlijk exact neer op bovenstaande omschrijving bij de BA verzekering: elke toegelaten, occasionele bestuurder van het voertuig geniet dekking in de omniumverzekering indien men schade veroorzaakt aan de eigen wagen.

Specifieke regeling =

Sommige maatschappijen echter, zullen die algemene regeling ietwat verstrengen door specifieke bepalingen in de polis op te nemen. Dat kan zijn dat men bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking in de polis last; of dat men specifiek de toegelaten bestuurders bij naam gaat vermelden in het contract. In dat laatste geval wordt in de polis uitdrukkelijk bepaald dat enkel die bestuurders met de wagen mogen rijden.

Indien de (specifieke) voorwaarden in een omniumverzekering niet worden nageleefd, zal de maatschappij weigeren tussen te komen in de kosten.

Hebt u meer vragen hieromtrent, contacteer ons dan gerust.