De Brandverzekering

Batibouw 2015 sloot vorige zondag z’n deuren, nadat de beurs tien dagen lang duizenden geïnteresseerden voor bouwen, renoveren of interieur mocht ontvangen. Nu jullie volledig geïnformeerd zijn over de nieuwe trends en de nodige ideeën hebben opgedaan om jullie woonst te (ver)bouwen of in te richten, is het aan ons om jullie de nodige tips te geven om die woonst voldoende te verzekeren.

Aan de hand van onderstaande tips met betrekking tot uw gebouw, inboedel en het gebruik van de woonst; kan je uw huidige brandverzekering tegen het licht houden.

Gebouw

– Het te verzekeren kapitaal

Vroeger werd een waarde geplakt op het gebouw, die meestal overeen kwam met de totale waarde van de woonst. Indien u een woning liet bouwen voor pakweg € 250.000, dan werd dit als te verzekeren kapitaal opgenomen in de verzekering. Echter, door de stijging van onder andere grondstoffen en arbeidslonen, kan de waarde van uw vandaag gebouwde huis een stuk hoger liggen als je het over tien jaar opnieuw moet bouwen na een brand. Daarom wordt er op vandaag meer en meer gewerkt via een ‘plaatsenstelsel’ . Aan de hand van het aantal plaatsen in uw woning, plakt men er een kapitaal op waarop de premie wordt berekend. In geval van een brand, ernstige storm of waterschade is er ‘doorbreking van het kapitaal’ . Dit komt erop neer dat uw gebouw onbeperkt verzekerd is in heropbouwwaarde. Concreet: indien uw woning binnen x-aantal jaar zou afbranden, moet jij het exact hetzelfde terug kunnen bouwen rekening houdende met de dan geldende prijzen van grondstoffen, arbeidslonen, … Hiermee ben je dus perfect verzekerd.

Bovenstaande schetst de toestand bij het betreden van uw (nieuwe of verbouwde) woning. Vergeet echter ook doorheen de jaren bepaalde veranderingen niet aan te geven. Deze kunnen immers de waarde van uw woonst danig veranderen, dat het van belang is dit aan te geven aan uw brandverzekering. Hebt u na al die jaren uw ongebruikte zolder verbouwd tot twee bruikbare kamers, of hebt u bepaalde andere renovaties gedaan, meld dit dan zeker aan uw verzekering zodat kan worden nagekeken of uw gebouw nog voldoende verzekerd is in de nieuwe situatie.

– Eventuele uitbreiding: studenten- of tweede verblijf

Met bovenstaande verzeker je alvast uw eigen hoofdverblijf. Vele brandverzekeringen voorzien echter ook in uitbreidingen, die verder gaan dan de eigen woning . Zo voorzien de meeste brandpolissen immers in een uitbreiding voor het studentenkot, indien uw kinderen op kot studeren. Of nog verdergaand: een uitgebreide dekking voor vakantieverblijven, al dan niet in het buitenland. Indien deze situaties op u van toepassing zijn, controleer dan zeker of u deze extra waarborgen ook in uw brandverzekering hebt.

– Hoe zit het met de bijstand?

Wat met uw onderdak indien uw woning afbrandt? Wat indien (een gedeelte van) uw inboedel moet worden overgeplaatst na een brand of waterschade? Dit zijn zaken waarover u best nadenkt alvorens u ze nodig hebt. Hiervoor worden naargelang de maatschappij verschillende bijstandsopties aangeboden: sommige zitten gratis vervat in de polis, voor andere is dan weer een betalende uitbreiding mogelijk.

Inboedel

– Regelmatige evaluatie

Het bepalen van de totale waarde van uw inboedel wordt vaak onderschat. Meestal kom je op een hogere waarde uit dan je aanvankelijk denkt. Mensen denken aanvankelijk vooral aan meubels. Vergeet echter ook uw juwelen, eventuele kunst, kledingstukken, computers en dergelijke niet bij de optelsom te voegen.

Het komt er vooral op aan om regelmatig uw bestaande inboedel te evalueren. Heb je doorheen de jaren bepaalde grote meubelstukken, juwelen of kunstwerken bij gekocht, dan kan het van belang zijn de dekking voor uw inboedel op te trekken.

– Eventuele uitbreiding: buiten de woning

Eveneens van belang is om bovenstaande oefening voor uw inboedel van IN uw woning, door te trekken naar eventuele waardevolle voorwerpen die BUITEN het huis blijven. Hebt u een mooie set tuinmeubelen, een dure barbecue of een trampoline geplaatst in uw tuin; ga dan na of deze bij eventuele stormschade ook gedekt zijn in uw brandpolis.

– Mogelijkheid dekking ‘diefstal’

Ons land kent een groot aantal jaarlijkse woninginbraken. Het is dus geen overbodige luxe om uw inboedel tevens tegen diefstal te verzekeren, zodat de gestolen goederen bij een eventuele inbraak vergoed worden.

– Bewijskracht

Om een dossier na brand of diefstal te bespoedigen, zorg ervoor dat je in dat geval meteen kan tonen wat er verdwenen of beschadigd is. Dit door het bijhouden van facturen en / of het nemen van foto’s van uw waardevolle voorwerpen.

Eigenaar of huurder

Als eigenaar heb je uiteraard groot belang bij het goed verzekerd zijn van uw woning. Maar ook al huurder vergeet je dit best niet. Vele verhuurders verplichten hun huurders om een ‘huurdersaansprakelijkheid verzekering’ af te sluiten. Maar zelfs als je die verplichting niet krijgt opgelegd, kunnen we dit alleen maar aanraden. In geval van gedekte schade aan het gebouw, zal het altijd de brandverzekering van de eigenaar zijn die voor de kosten opdraait. Maar die zal de kosten ook trachten te verhalen op u als aansprakelijke bewoner/gebruiker van het gebouw. Om dat te voorkomen, sluit u als huurder dus best dergelijke ‘huurdersaansprakelijkheid verzekering’ af.

Vergeet ook niet dat u als huurder zelf instaat voor het verzekeren van uw inboedel.

Last but not least: Rechtsbijstand

Vergeet in uw brandverzekering de waarborg rechtsbijstand niet toe te voegen. Deze zorgt immers voor juridische bijstand bij het verdedigen van uw belangen na een gedekt schadegeval indien er een minnelijke schikking of een rechtsvordering vereist is.

Wenst u meer info omtrent uw brandverzekering? Contacteer ons dan gerust.