Het waarom van de Familiale Verzekering

Voor zowat iedereen is het één van de eerste verzekeringen die wordt afgesloten eens u het ouderlijke nest verlaat: de Familiale Verzekering. Het is hoogstwaarschijnlijk de meest onderschatte, maar eigenlijk één van de belangrijkste verzekeringen die u (persoonlijk) kan afsluiten. Maar waarom is deze nu zo belangrijk, waarom dient u zeker een Familiale Verzekering te hebben?

Een ongeluk is snel gebeurd

U gaat met uw kinderen op bezoek bij vrienden. De kinderen amuseren zich, lopen rond in de gang bij uw vrienden en ondanks verschillende waarschuwingen loopt het toch fout: ze stoten die dure vaas van uw vrienden om. Uw hond slaagt erin uit te breken, loopt in al z’n enthousiasme de straat over en de automobilist belandt door z’n uitwijkmanoeuvre met z’n wagen tegen een paal. U komt bij een andere vriend thuis en in een vlaag van onhandigheid laat u uw heerlijke kop koffie uit uw handen vallen, pal op het toetsenbord van de nieuwe laptop van uw vriend. Of na een nachtje stappen, wandelt u de volgende ochtend nog slaapdronken uw deur uit, waarbij u onoplettend de straat oversteekt zonder kijken. De gemotiveerde wielertoerist die aan een mooi gemiddelde van 28 km/u kwam aangereden,  moest hierdoor bruusk uitwijken en kwam ten val. U merkt de dramatiek in de geschetste situaties.

(Onopzettelijke) Schade aan derden

Bovenstaande situaties zijn stuk voor stuk gevallen waarvoor u beroep zou kunnen doen op uw Familiale Verzekering, officieel de verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven’ genoemd. We maakten er met bovenstaande voorbeelden misschien wel een karikatuur van, maar het is in dergelijke gevallen waarin u onopzettelijke schade aan derden toebrengt, dat uw Familiale Verzekering op de proppen komt. Dit bovendien niet alleen voor de schade die u zelf hebt aangericht, want dergelijke polis kan ook onder de formule ‘gezin’ worden afgesloten. In dat geval geldt de verzekering voor alle leden van het gezin, en dus ook voor uw partner, kinderen, en huisdieren.

Wat indien u zelf slachtoffer bent van onopzettelijke schade?

Stelt u zich bovenstaande schadevoorbeelden even in de omgekeerde situatie voor, met uzelf als slachtoffer. Ook in dat geval kan u beroep doen op uw eigen Familiale Verzekering. Niet om vergoeding te ontvangen voor uw schade – uw Familiale Verzekering vergoedt immers enkel schade aan derden – maar wel om de schade te verhalen op de verantwoordelijke derde. In uw eigen Familiale Verzekering zit in de meeste gevallen immers een luik Rechtsbijstand. Het is op die Rechtsbijstand dat u een beroep kan doen wanneer u slachtoffer bent van materiële en/of lichamelijke schade, voor het organiseren van het burgerlijk verhaal tegen de verantwoordelijke derde.

Wat met opzettelijke schade?

Hierbij denken we onmiddellijk aan de kinder-/puberstreken van uw dochter- of zoonlief. Het uithalen van kattenkwaad uit ‘verveling’, zonder stil te staan bij de mogelijke (financiële) gevolgen. Denk maar aan het gooien van stenen van een brug naar een auto, of het gekende fenomeen van ‘Joyriding’ waarbij minderjarige jongeren met de auto van hun (groot)ouders aan de haal gaan voor een ritje. Of recenter nog: valse bommeldingen die een hoge factuur met zich meebrengen.

In principe dekt de Familiale Verzekering geen schade door opzettelijke daden. Alleen voor kinderen geldt hier een uitzondering. Gezien de kinderen onder de verantwoordelijkheid van de ouders vallen – er is steeds een wettelijk vermoeden dat er een gebrek aan toezicht en opvoeding was – is het in bovenstaande gevallen hun Familiale Verzekering die zal tussenkomen. De Familiale Verzekering van de ouders zal dus de rekening van de uit de hand gelopen kinderstreken vergoeden.

Rest nog de vraag wat we onder de term ‘kind’ dienen te verstaan? De praktijk leert ons dat de meeste polissen en dus maatschappijen de grens op 16 jaar leggen.

Uw eigen Familiale Verzekering: vanaf wanneer?

Als kind valt u dus onder de Familiale Verzekering van uw ouders. Indien u in die situatie onopzettelijke schade aanricht aan derden, is het dus de Familiale Verzekering van uw ouders die tussenbeide zal komen. De term ‘kind’ wordt bovendien ruim geïnterpreteerd en slaat niet enkel op de kinderjaren. Zolang u bij uw ouders inwoont, valt u onder hun polis. Ook als u in die tijdspanne bijvoorbeeld op kot studeert. Zolang u officieel het ouderlijke nest niet verlaten hebt, valt u onder de verzekering van uw ouders. Vanaf het moment dat u wel alleen gaat wonen, en dus het ouderlijke nest verlaat, dient u uw eigen Familiale Verzekering af te sluiten.

UPDATE 10/08/2015: Schade aan toevertrouwde goederen is altijd uitgesloten.

Hierboven schetsten we dat u beroep kan doen op uw familiale verzekering als u onopzettelijk schade toebrengt aan derden. Hierop is er echter één belangrijke uitzondering: namelijk het toebrengen van schade aan de u toevertrouwde goederen. Stel ik leen mijn splinternieuwe mountainbike uit aan m’n beste vriend. Hij maakt er een avontuurlijke tocht mee, en wanneer hij die bijna succesvol ten einde heeft gebracht is er die ene uit de grond stekende boomwortel die hij niet gezien had… Met hoog acrobatische toeren komt hij ten val, m’n mountainbike eindigt enkele meters verderop. Het verdict: € 1.000 kosten aan m’n mountainbike. Je zou hier kunnen zeggen dat m’n beste vriend onopzettelijke schade toebracht aan derden: hij gebruikte immers mijn mountainbike, waaraan hij onopzettelijk schade veroorzaakte.

Dit is nu echter de grote uitzondering. Mijn mountainbike wordt als toevertrouwd goed gezien, en een familiale verzekering sluit alle schade aan toevertrouwde goederen uit. Als u mijn voertuig, mijn mountainbike of wat dan ook mag gebruiken (= toevertrouwd goed), dan dient u dit terug te geven in de staat waarin het zich bevond. Indien u schade toebrengt aan het toevertrouwde goed, dan dient u zelf in te staan voor de herstelling(skosten) daarvan, tenzij er een omniumverzekering werd afgesloten voor die goederen. De onopzettelijke schade aan derden die u toebrengt mét de toevertrouwde goederen is uiteraard wel gedekt. Mocht m’n beste vriend in het bovenstaande voorbeeld met m’n mountainbike zijn evenwicht verliezen in een straat en tegen een geparkeerde auto terechtkomen… Dan zal de schade aan mijn mountainbike (= toevertrouwd goed) niet betaald worden door zijn familiale verzekering, de schade aan de geparkeerde wagen wel.

Conclusie:  Alle familiale verzekeringen sluiten schade aan toevertrouwde goederen uit. Uitbreiding voor toevertrouwde goederen mits bijpremie is niet mogelijk.

Meer informatie?

Wenst u hieromtrent vrijblijvend meer informatie? Contacteer ons dan gerust.