Wat verandert er voor uw pensioensparen?

Gisteren (19/11/2014) berichtte De Tijd over de nieuwe maatregelen van de regering Michel, die uw pensioensparen de komende jaren zullen beïnvloeden. Nu er meer duidelijkheid is over deze maatregelen, kunnen we ze even op een rijtje zetten voor u:

Maximaal € 940 i.p.v. € 950 fiscaal in mindering brengen

Het maximaal aftrekbare bedrag voor pensioensparen wordt voor vijf jaar bevroren op basis van het inkomstenjaar 2013. Concreet zorgt dit ervoor dat u voor 2014 maximaal € 940 in plaats van € 950 fiscaal in mindering kan brengen.

Indien u dit jaar al € 950 zou gestort hebben – en dus € 10 teveel – dan kan u die € 10 overdragen naar volgend jaar.

Volgens het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), ‘worden de bedragen pas in het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) opnieuw geïndexeerd’. Ook de komende jaren zal dus maximum € 940 kunnen worden in mindering gebracht.

Verlaging van de taks

Wie aan pensioensparen doet, geniet op de jaarlijkse storting een belastingvermindering van 30%. Op 60-jarige leeftijd volgt vervolgens een taks van 10%, in ruil voor dat fiscaal voordeel doorheen de jaren.

Die taks zal de regering verlagen naar 8%. Een deel van die 8% zal vervroegd worden geïnd. De komende vijf jaar zal telkens een vervroegde heffing van 1% worden betaald, op basis van het kapitaal op 31 december 2014. Op 60-jarige leeftijd wordt de heffing van 8% dan verminderd met de reeds betaalde heffingen.

Bent u vandaag ouder dan 55 jaar, dan betaalt u jaarlijks 1% vervroegde heffing tot 60 jaar. Op uw 60 jaar wordt vervolgens 8% taks betaald, verminderd met de betaalde vervroegde heffingen.

Indien u pas vanaf 1 januari 2015 een pensioensparen afsluit, dan valt u niet onder de regeling van de vervroegde heffing en betaalt u de taks van 8% op 60-jarige leeftijd.

Bruggepensioneerden

Een laatste aanpassing is er voor de bruggepensioneerden die hun kapitaal vóór 60 jaar opvragen. In principe geldt voor alle opvragingen die gebeuren vóór 60 jaar een tarief van 33%. Bruggepensioneerden vormden tot op vandaag één van de uitzonderingen op deze regel. Het tarief bedroeg 10% voor hen. Deze uitzondering werd nu weggewerkt door de regering, waardoor het tarief tevens 33% bedraagt voor bruggepensioneerden die hun kapitaal vóór 60 jaar opvragen.

Wij volgen eventuele verdere veranderingen door de regering Michel uiteraard op de voet. Indien u concrete vragen heeft met betrekking tot uw pensioensparen,

Bron: De Tijd – Woensdag 19 november 2014