Is uw studentenkot verzekerd?

Het is weer zo ver: duizenden studenten trekken deze week opnieuw richting hun studentenkot in Gent, Leuven, Brussel, … om er het nieuwe academiejaar plechtig te openen. Maar hebt u (als ouder) al eens stilgestaan bij de verzekeringskant van uw (zoon/dochter zijn/haar) studentenverblijf?

Stel u eens voor…

… dat je als student in een vergeetachtige bui de kraan laat lopen in uw badkamer en vertrekt voor een dag les. ‘s Avonds kom je terug op uw kot en voel je onmiddellijk nattigheid. Letterlijk en figuurlijk. Uw volledige kot staat onder water, en erger nog, het water heeft z’n weg gevonden naar uw onderbuur waardoor ook zijn plafond beschadigd is. De kosten voor dit alles lopen snel op…

Of dat u een kaars of sigaret vergeet uit te doven en er brand ontstaat met alle gevolgen van dien…

Zelfs indien de eigenaar van het kot een brandverzekering heeft die opdraait voor de kosten, dan nog kan jijzelf aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Daarvoor is het belangrijk om een brand- en familiale verzekering af te sluiten. Anders dreig je de inkomsten uit uw zomerse vakantiejob onmiddellijk weer te mogen afstaan…

Gedekt onder de familiale- en brandverzekering van uw ouders (?)

U – als student of ouder van – hoeft echter nog niet te panikeren. Als je immers nog gedomicilieerd bent op het adres van uw ouders, dan wordt uw kot in de meeste gevallen door de brandverzekering van uw ouders gedekt. Toch kan het gebeuren dat er hiervoor een extra uitbreiding in de huidige brandverzekering moet worden aangevraagd. Neem zeker eens contact op met uw makelaar indien u hieromtrent met vragen zit.

Hetzelfde geldt – indien u als student nog gedomicilieerd bent op het adres van uw ouders – voor de familiale verzekering. U hoeft dergelijke verzekering – in dit geval – dus niet apart af te sluiten als student.

Wat met de inboedel van uw studentenkot?

Valt uw studentenkot en uw eigen aansprakelijkheid onder de brand- en familiale verzekering van uw ouders? Dan is dat alvast een zorg minder.

Denk echter ook eens aan uw inboedel. Als hedendaagse student, hebt u misschien een PC/Laptop en/of iPad liggen op uw kot; alsook het nodige meubilair en kledij. Bij sommige brandpolissen van de ouders, is naast het studentenkot zelf ook de inhoud van het studentenkot verzekerd.  Dit is echter niet altijd het geval. Hiervoor informeert u dus best eens bij uw makelaar. Er bestaan immers goedkope oplossingen hiervoor: voor een minimum inhoud dekking tot € 20.000, ligt de jaarlijkse premie namelijk slechts op ongeveer € 40.

En tenzij u uw kot heel luxueus inricht, komt u met dergelijke dekking uiteraard ruimschoots toe voor de inboedel van uw studentenkot.

Meer info?

Wenst u meer informatie hieromtrent, dan kan u ons altijd en vrijblijvend contacteren.