Burgerlijke Aansprakelijkheid Rallyvoertuigen

Het startschot voor het nieuwe rallyseizoen werd gegeven. Legendarische wedstrijden als de Ypres Westhoek Rally, de Condroz Rally  en de Boucles de Spa; maar ook lokale organisaties als Tielt en Roeselare staan opnieuw voor de deur. Hoogdagen voor de fans, en meer nog voor de piloten.

Verzekering voor de verbindingsritten

Vooraleer je als deelnemer van een rally in de wagen kruipt, sta je toch best nog even stil bij de verzekering van uw rallywagen. Voor de verzekering tijdens de chronoritten zelf hoef je u geen zorgen te maken, dit is namelijk de verantwoordelijkheid van de organisatie van de rally. Het probleem licht echter vaak bij de verbindingsritten tussen de ‘specials’ door. En wel om de volgende reden…

Geen keuring = Geen homologatie = Nietigheid BA Auto polis

Een rallyvoertuig is niet gehomologeerd om op de openbare weg te komen. Een BA Auto verzekering, zoals u en ik afsluiten voor onze gewone wagen, volstaat dan ook niet voor een rallywagen. Een fout die vaak voorkomt is dat men dergelijke BA Auto verzekering afsluit zonder te melden dat het om een rallyvoertuig gaat, een groene kaart krijgt van de verzekeraar en zo denkt dat men correct verzekerd is. Om dan bij een eventueel ongeval – in het ergste geval met andere slachtoffers – tot de constatatie te komen dat de BA Auto verzekeraar niet tussenkomt en zich beroept op het feit dat een niet gekeurd en dus niet gehomologeerd voertuig, nietigheid van de polis met zich meebrengt. In de meeste gevallen zal de verzekeraar de slachtoffers alsnog vergoeden, maar nadien integraal verhaal plegen op u.

BA Rally als de oplossing

De oplossing is een recent ontwikkelde polis BA Rally. Een speciale waarborg burgerlijke aansprakelijkheid van rallyvoertuigen, die dekking verleent bij een ongeval met een niet gehomologeerde rallywagen tijdens de verbindingsritten van een georganiseerde rally. Het dient te worden benadrukt dat dergelijke verzekering u geen vrijgeleide geeft om pakweg op zondagmorgen met uw rallywagen naar de bakker om pistolets te rijden. Maar van zodra u deelneemt aan een rally, bent u wel zeker dat schade berokkend aan derden – materiële en lichamelijke schade – tijdens de verbindingsritten, zal gedekt worden door uw verzekering.

Focus op uw wedstrijd

Dergelijke zekerheid zorgt ervoor dat u als deelnemer alvast weer een zorg minder hebt, en u zich ten volle kan concentreren op het rijden van uw wedstrijd. De kostprijs van dergelijke BA Rally polis is bovendien heel miniem: voor € 250 (all in) per jaar kan u deze polis reeds afsluiten, ongeacht het voertuig en ongeacht het aantal rally’s waaraan u deelneemt.

Neemt u binnenkort deel aan een rally en wenst u meer informatie omtrent deze verzekering? Contacteer ons dan vrijblijvend.