Het waarom van de dekking Rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering. Veel kans dat u ze hebt. De dekking rechtsbijstand wordt zo goed als standaard toegevoegd bij een auto- , familiale- of brandverzekering. Maar waarvoor dient deze verzekering precies? En waarom is het belangrijk dat u die verzekering hebt? Als verzekeringsmakelaar verduidelijken we dit graag even voor u.

We kunnen het belang gaan opsplitsen in Verhaal en Verdediging

Verhaal

Uw rechtsbijstand wordt veelal ingeschakeld als er ‘verhaal’ moet gepleegd worden op een tegenpartij. Het woord zegt het zelf: als er iets moet gehaald worden bij een tegenpartij. Dit komt meestal neer op een burgerrechtelijk verhaal.

Tal van voorbeelden die we dagelijks tegenkomen in de praktijk:

Ongeval met buitenlandse tegenpartij

Ons land is een transitland wat Europees transport betreft. De kans op een verkeersongeval waarbij een buitenlandse tegenpartij betrokken is, is dus niet gering.Enkel indien twee Belgische verzekerden betrokken zijn bij een ongeval, kunnen de aansprakelijkheidsverzekeraars de schade onderling regelen. Het volstaat het ongeval aan te geven bij uw makelaar en de rest gebeurt vanzelf.

Bij een buitenlandse tegenpartij echter, dient uw rechtsbijstandverzekering op te treden en de buitenlandse tegenpartij in gebreke te stellen. In dit geval moet de (te bewijzen) schuld verhaald worden op de buitenlandse tegenpartij.

Ongeval op buitenlandse bodem

Wij bevinden ons met ons kantoor in regio Kortrijk. Heel wat mensen in de streek doen hun grote inkopen net over de Franse grens bij Auchan. Als je daar op de parking of op het Franse wegennet (buitenlandse wegennet in het algemeen) een aanrijding hebt, dien je opnieuw beroep te doen op uw rechtsbijstandverzekering om schadeloosstelling te kunnen bekomen.Zelfs al is de tegenpartij eveneens van Belgische nationaliteit, van zodra het ongeval op buitenlands grondgebied gebeurt kunnen de aansprakelijkheidsverzekeraars niet langer onder elkaar regelen. Uw rechtsbijstandverzekering zal opnieuw de tegenpartij in gebreke moeten stellen en de schade moeten verhalen op die tegenpartij.

Ongeval met betwisting

Indien u na een ongeval een aanrijdingsformulier invult en beide partijen plaatsen de handtekening, dan kunnen de aansprakelijkheidsverzekeraars de schade onderling regelen.Stel dat er echter discussie en dus betwisting is, dan is het woord tegen woord en zal uw rechtsbijstandverzekering de verdediging van uw dossier op zich nemen en de uw schade trachten te verhalen op de tegenpartij.

Ongeval met vluchtmisdrijf

Indien er getuigen zijn die de nummerplaat konden noteren, zal de rechtsbijstand de bestuurder opsporen en in gebreke stellen.

Dit waren enkele voorbeelden die we vaak tegenkomen in de praktijk, als het aankomt op het uitoefenen van verhaal op een tegenpartij bij een auto ongeval.

Verdediging

Het spreekt voor zich dat bovenstaande ook in de omgekeerde beweging geldt. Als u schadeveroorzaker bent en een tegenpartij u aansprakelijk stelt, dan moeten uw belangen verdedigd worden. Dankzij uw rechtsbijstandverzekering hebt u vrije keuze van advocaat.

Conclusie

De bovenstaande voorbeelden hebben betrekking op uw rechtsbijstandverzekering auto. Ook in uw brand- en familiale verzekering treedt deze verzekering op. Bovendien is het zeker niet beperkt tot burgerrechtelijk verhaal of verdediging. Ook strafrechtelijke verdediging wordt gedekt. Bijvoorbeeld: als u wegens overdreven snelheid voor de politierechter moet verschijnen.

Quasi iedereen heeft de dekking rechtsbijstand lopen bij al z’n verzekeringen. Maar het is niet altijd duidelijk waarom. Bovenstaande voorbeelden verduidelijken hopelijk het belang van deze dekking voor u.

Hebt u nog verdere vragen hieromtrent? Aarzel dan niet ons te contacteren.