Grote verschillen in premies autoverzekeringen?

Gisteren verschenen hier en daar artikels in de pers over de premies van de autoverzekeringen die sterk uiteen kunnen lopen. Zo ook dit artikel in De Tijd dat stelt dat de verschillen in premies bij de verschillende maatschappijen nog nooit zo ver uit elkaar lagen. Voor een omniumverzekering liepen deze verschillen zelfs op tot € 1.500.

Dergelijke artikels zetten het belang van een goeie onafhankelijke makelaar, met kennis van de markt, nog maar eens in de verf.

Misschien eerst belangrijk om te duiden hoe de prijs van een autoverzekering eigenlijk tot stand komt. In tijden van reclame voor kilometerverzekeringen, kunnen we onmiddellijk zeggen dat het aantal gereden kilometers per jaar zeker niet de doorslag geeft. Wat wel voor enorme verschillen kan zorgen is uw schadeverleden als bestuurder, en het bewijs dat je daarvan kan leveren. Iemand die 5 jaar zonder ongevallen heeft gereden met een verzekering op zijn naam (hij/zij kan het schadeverleden dus bewijzen), zal enorme verschillen kunnen bekomen t.o.v. diezelfde persoon die vijf jaar zonder ongevallen heeft gereden maar deze keer met de wagen van z’n ouders, vriend/vriendin, … en dus niet vermeld stond op de polis. Het belang om de jongeren te vermelden op een polis beschreven we reeds in een vorige post,

Voor de omnium speelt naast bovenstaande parameters ook de kostprijs van het voertuig een belangrijke rol. Ook hier zijn er verschillende berekeningswijzen bij de maatschappijen. Zo berekenen sommige maatschappijen bij tweedehands wagens de premie op basis van de huidige verkoopwaarde, terwijl andere maatschappijen dit berekenen op de oorspronkelijke cataloguswaarde van de wagen. U kan zich voorstellen dat dit bijvoorbeeld bij een luxewagen met oorspronkelijke cataloguswaarde € 70.000 die twee jaar later verkocht wordt voor € 40.000, tot grote verschillen in premie kan leiden. De beslissing ligt steeds bij de klant om te bepalen voor welke waarde hij zijn voertuig nog verzekerd wil zien.

Met de verschillende manieren van berekenen tussen de verschillende maatschappijen, die dan vaak ook nog eens verschillen hanteren naargelang het klantensegment (jongeren, ouderen, beroepsgroepen, …), zet dergelijk artikel het belang van een goeie onafhankelijke makelaar met kennis van de markt nog maar eens in de verf. Het is onze taak om op basis van uw profiel en uw wensen de markt te consulteren en de voor u meest geschikte polis uit te werken, tegen een zo voordelig mogelijke premie.