Uw aanrijdingsformulier correct invullen

Maandelijks komen we het tegen op ons kantoor: het begin van een (veelal) lange procedure en discussie over wie nu precies in fout is na een aanrijding, wegens het niet correct invullen van het aanrijdingsformulier. Wij zetten alle punten waarop moet gelet worden voor u even op een rij, zodat u bij een ongeval op uw beide oren kan slapen. U kan de beknopte uitleg ook downloaden als PDF zodat u die altijd bij de hand hebt. De PDF vindt u onderaan deze post terug.

Na een ongeval vult u best ALTIJD een aanrijdingsformulier in, zoals in deze post toegevoegd als afbeelding. Het komt vaak voor en is volledig begrijpbaar dat u net na een ongeval danig onder de indruk bent van de gebeurtenissen, waardoor de aandacht verslapt bij het invullen van het aanrijdingsformulier. Dit vaak met vervelende gevolgen, zeker als het een ongeval betreft waarbij u in recht bent.

Daarom alle punten waarop moet gelet worden even op een rij:

  • In het blauwe (voertuig A) en gele (voertuig B) gedeelte, plaatsen de twee betrokken partijen hun eigen gegevens en opmerkingen . Het maakt niet uit wie de blauwe dan wel de gele zone neemt. Ook hebben deze zones geen directe bewijskracht, hier is het bij manier van spreken woord tegen woord.
  • Het valt te onderstrepen dat u bij uw opmerkingen nooit letterlijk mag schrijven dat u in fout bent. Stel dat u bijvoorbeeld een voorrang van rechts negeerde, schrijf dan “ik kon de wagen niet meer ontwijken en reed hem aan”, maar niet “ik negeerde een voorrang van rechts en ben dus in fout”. Door het correct invullen van de middenstrook en de tekening zal blijken dat u in fout bent en uw verzekering zal het allemaal voor u regelen. Maar u mag dit nooit letterlijk invullen bij de opmerkingen, schrijf dan liever niets op.
  • De essentie van het aanrijdingsformulier bevindt zich in de witte middenstrook. Hierin duiden beide partijen concreet de omstandigheden van het ongeval aan. Dit is op wederzijds akkoord.
  • Kruis de hokjes aan die van toepassing zijn op de situatie waarin u zich bevond bij het ongeval, en vul onderaan het aantal aangekruiste hokjes in.
  • Even belangrijk is de schets van het ongeval. Duid hier altijd duidelijk de rijrichting aan van de voertuigen, eventuele verkeerstekens op de plaats van de aanrijding en welk voertuig A of B is.
  • Aangezien de witte middenstrook de gezamelijke bevindingen bevat, moeten beide partijen onderaan de hand-tekening plaatsen. Indien uw tegenpartij dit zou weigeren, haal er dan voor de zekerheid de politie bij.

Het is ten zeerste aan te raden om ALTIJD een aanrijdingsformulier in te vullen. Zelfs in geval waarin u het ongeval niet aangeeft aan uw verzekeraar, maar beslist om de zaak in der minne te regelen. En zelfs als de politie tussenbeide komt. Zo hebt u later in geval van discussie omtrent de materiële schade, altijd bewijsmateriaal waarop u kan steunen.

Onthoud ten allen tijde dat enkel de witte middenstrook bewijskracht heeft. Kruis de hokjes aan die betrekking hebben op de situatie waarin u zich bevond, duid vervolgens aan hoeveel kruisjes u in totaal invulde en maak ten slotte een zo nauwkeurig mogelijke schets. Beide partijen bij de aanrijding moeten onderaan de witte middenstrook hun handtekening plaatsen. Indien uw tegenpartij dit weigert, dan haalt u er steeds best de politie bij.

Download als PDF, zo kan u een beknopte versie bijhouden op uw smartphone of in uw wagen: Hoe vul ik correct mijn aanrijdingsformulier in (PDF)

Update: Neem ook altijd foto’s onmiddellijk na het ongeval, van zowel de positie van de voertuigen als van eventuele schade. Dit kan discussie achteraf vermijden. Op basis van de eerste foto hieronder oordeelde de maatschappij in kwestie bijvoorbeeld dat de schade onmogelijk kon worden veroorzaakt door een aanrijding met een bromfiets. Gelukkig had onze klant voldoende foto’s genomen en kon de tweede foto wel degelijk als bewijs dienen.